Syndróm vyhorenia a jeho prevencia

Syndróm vyhorenia a jeho prevencia
  • Termín konania: podľa záujmu
  • Rozsah: 8 hodín
  • Cena: 50,- eur
  • Cieľ kurzu: Znižuje sa vaše pracovné nadšenie? Neviete sa zbaviť únavy z práce? Napriek vynaloženému úsiliu klesá vaša pracovná výkonnosť? Častejšie Vás prenasledujú rôzne ochorenia? Signalizuje Vám okolie, že ste sa zmenili z priateľského na nespokojného a konfliktného človeka? Príčinou môže byť syndróm vyhorenia, ktorý vzniká v dôsledku chronického pracovného stresu. Cieľom tréningového kurzu je zistenie osobných stratégií zvládania stresu, oboznámenie sa s príznakmi a priebehom syndrómu vyhorenia. Naučíte sa techniky na zvládanie záťaže a relaxačné techniky, vďaka ktorým by malo dôjsť k opätovnému nárastu pracovnej výkonnosti a radosti z práce.
  • Cieľová skupina: Kurz je určený všetkým, ktorí cítia, že ich ohrozuje stres a syndróm vyhorenia.
  • Obsah tréningu: vnímanie súkromnej a pracovnej záťaže u jednotlivca, rizikové faktory v zamestnaní – identifikovanie stresorov, správna organizácia práce a odpočinku ako faktor ovplyvňujúci prežívanie záťaže a stresu, vyčerpanosť – dôsledok nadlimitnej záťaže a nedostatočného odpočinku, omyly v myslení ako zdroj stresu v našom živote, spôsoby reagovania na stres – adekvátne a neadekvátne, osobnostné vlastnosti vo vzťahu k zvládaniu záťaže a stresu, pozitívne vnímanie seba samého – podstata prekonávania mnohých životných ťažkostí, syndróm vyhorenia (príznaky, fázy, test miery vyhorenia), prevencia syndrómu vyhorenia, relaxačné techniky.
  • Absolvent kurzu: dokáže identifikovať príznaky syndrómu vyhorenia, zistí osobné stratégie zvládania stresu, ovláda techniky na odbúranie stresu a techniky na uvoľnenie tela a duše, vie odhaliť svoje zdroje stresu a následne ich minimalizovať
  • Lektorka: PhDr. Lýdia Miškolciová, PhD. – lektorka pôsobí ako odborná asistentka na Katedre PF UMB. V Krajskej pedagogicko-psychologickej poradni v Banskej Bystrici pôsobila ako metodička a neskôr psychologička. Realizovala pedagogicko-psychologické poradenstvo. Má skúsenosti vo vedení tréningov zameraných na prevenciu syndrómu vyhorenia.
  • Prihláška na kurz