Sebapoznanie a sebapresadenie

Sebapoznanie a sebapresadenie
 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 8 hodín
 • Cena: 35 ,- eur

Cieľ kurzu

Účastníci si spoznajú vlastnú osobnosť (svoje silné aj slabé stránky). Vyskúšajú si techniky, ktoré dávajú možnosť porozumieť vlastným emóciám a stanoviť si vlastné hodnoty. Naučia sa jednoduché stratégie na efektívne sebapresadenie.

Cieľová skupina

Všetci, ktorí majú záujem

 • porozumieť sebe samému a iným ľuďom
 • presadiť sa v osobnom a pracovnom živote
 • povedať asertívne a bez výčitky „NIE"
 • obrániť sa pred manipuláciou

OBSAH TRÉNINGU

Sebapoznanie

 • Sebareflexia silných a slabých stránok osobnosti
 • Zdroje zvládania

Sebapresadenie

 • Asertívne správanie a techniky asertivity
 • Zdroje sebadôvery
 • Prirodzená sebaprezentácia
 • Reflexia vlastných bariér, ktoré bránia presadiť sa
 • Zvýšenie kompetencie presadiť sa vhodnou komunikáciou

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta.

Profil absolventa

Absolvent/ka kurzu získa základné zručnosti asertivity a sebariadenia a porozumie sebe samému/samej a iným ľuďom. Vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas kurzu mu/jej pomôžu presadiť sa v osobnom aj pracovnom živote.

Lektorka

 • Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. – vysokoškolská pedagogička sa vo svojej pedagogickej a výskumnej praxi zameriava na oblasť sociálnej psychológie, v rámci ktorej sa venuje najmä zvládaniu interpersonálnych konfliktov, kultúre pracoviska, ako aj tanečnej terapii.

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz