MS Excel I.

MS Excel I.
  • Termín konania: podľa záujmu
  • Rozsah: 12 hodín
  • Cieľom kurzu je oboznámiť sa s prostredím MS Excelu a so základnými nástrojmi MS Excelu.
  • Obsah kurzu: Popis prostredia MS Excel, nastavenia základných volieb v programe. Základné pojmy a činnosti: zošit, hárok, stĺpec, riadok, bunka. Typy údajov, ich vkladanie a úprava. Kopírovanie, presúvanie, vymazávanie. Formátovanie údajov. Vzorce a funkcie: princíp výpočtov, kopírovanie vzorcov, absolútne a relatívne adresovanie, základné funkcie (súčet, priemer, maximum, minimum, počet buniek, logická funkcia IF). Práca s rozsiahlymi údajmi: zobrazenie, zoradenie, filter. Tvorba a úprava grafov. Príprava výstupov a tlač.

  • Absolvent kurzu bude vedieť samostatne vytvoriť a upraviť jednoduché tabuľky v programe MS Excel, použiť v nich základné vzorce a funkcie, zobraziť a upraviť údaje v grafe, pripraviť tabuľku na vytlačenie.

  • RNDr. Katarína Sebínová, PhD. - lektorka je vysokoškolská učiteľka, s viacročnou praxou v oblasti lektorovania kurzov práce s programami kancelárskeho balíka MS Office.
  • Prihláška na kurz

 

Referencie

Pozitívne hodnotím praktické ukážky, spolupráca s lektorkou, osobný prístup."

Veľmi dobrý dojem mám, dozvedela som sa veľa nových vecí, ktoré určite využijem."

Dobre pripravené a prehľadné podklady ku kurzu, ku ktorým sa môžem kedykoľvek vrátiť."