Majster pódií

Majster pódií

Tréning komunikačných a prezentačných zručností

  • Termín konania: podľa záujmu
  • Rozsah: 12 hodín
  • Cena: 70,- eur
  • Kurz je zameraný na tréning komunikačných a prezentačných zručností. Počas kurzu sa účastníci zamerajú na nácvik verbálnej a neverbálnej komunikácie pri samostatnom prejave s dôrazom na identifikáciu a možnosti eliminácie nežiaducich, či rušivých komunikačných prvkov.
  • Obsah kurzu: verbálna a neverbálna komunikácia, možnosti eliminácie trémy, obsah a priebeh prezentácie, praktický nácvik prezentácie a spätná väzba
  • Lektor: Mgr. Robert Sabo, PhD. – lektor s bohatými skúsenosťami v oblasti vedenia tréningových programov zameraných na rozvíjanie komunikačných a prezentačných zručností.

  • Absolventi kurzu sa oboznámia a budú pripravení využívať niekoľko základných možností eliminácie nežiaducich, rušivých prvkov v samostatnom prejave. Oboznámia sa s kľúčovými odporúčaniami ako zvládnuť primeraným spôsobom samostatný prejav, napr. aj formou prezentácie.
  • Prihláška na kurz

STAŇTE SA MAJSTROM PÓDIA - KOMUNIKUJTE EFEKTÍVNE A PREZENTUJTE ÚSPEŠNE!

 

Referencie

„Kurz nadmieru splnil moje očakávania, lektor bol profesionál vo svojej oblasti."

„Kurz hodnotím veľmi pozitívne, nadobudol som nové vedomosti a zručnosti v danej oblasti."

Odbúral som trému a naučil som sa techniky ako prezentovať."