Komunikačné zručnosti pre stredný a nižší zdravotnícky personál

Komunikačné zručnosti pre stredný a nižší zdravotnícky personál
 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 8 hodín
 • Cena: 35,- eur

Cieľ kurzu

Hlavným cieľom kurzu je rozvíjanie základných komunikačných zručností formou tréningu. Osvojenie si teoretických východísk efektívnej komunikácie a následne získanie praktických komunikačných zručností formou modelových situácií a interakčných cvičení. Dôležitou súčasťou nácviku je rozvíjanie empatie a asertivity v komunikácii medzi zdravotníckym personálom a pacientom, prípadne medzi kolegami. Dobrá úroveň komunikačných zručností je dôležitým článkom v štruktúre profesijných kompetencií každého pracovníka v zdravotníctve. Pomáha optimalizovať vzťahy na pracovisku a eliminuje vznik konfliktných situácií v dôsledku nevhodnej komunikácie.

Cieľová skupina

 • administratívny zdravotný personál
 • manažéri ošetrovateľskej starostlivosti
 • zdravotné sestry
 • zdravotní asistenti
 • sanitári
 • ošetrovatelia

Obsah tréningu

 • Aké sú správne zásady efektívnej komunikácie?
 • Ako skvalitniť komunikáciu?
 • Aké sú zložky verbálneho a neverbálneho prejavu?
 • Ako porozumieť neverbálnemu prejavu?
 • Aké sú kritéria úspešnej verbálnej komunikácie?
 • Ako porozumieť prejavu komunikačného partnera (pacienta)?
 • Aká je dôležitá empatia v správaní zdravotného personálu?
 • Ako a kedy sa správať asertívne?
 • Aké sú komunikačné bariéry a ako ich zvládnuť?
 • Aké sú špecifiká komunikácie so skupinou pacientov z rôznych cieľových skupín?
 • Ako aktívne počúvať?

Praktické tréningy

 • verbálna a neverbálna komunikácia
 • aktívne počúvanie
 • overovanie porozumenia
 • rozvíjanie empatie
 • identifikácia chýb v komunikácii
 • asertívne správanie
 • konštruktívne prístupy k riešeniu konfliktov

Absolvent kurzu

 • porozumenie prejavom verbálnej a neverbálnej komunikácie
 • rozlišovanie rôznych spôsobov riešenia problémových situácií
 • aktívne používanie asertívnych zručností a techník na konštruktívne spôsoby riešenia konfliktných situácií
 • analyzovanie príčin interpersonálnych konfliktov
 • identifikovať a odstraňovať komunikačné bariéry

Lektorka

 • doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. – lektorka s dlhoročnými praktickými skúsenosťami rozvíjania komunikačných zručností v pomáhajúcich profesiách vo formálnom a neformálnom vzdelávaní.

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta.

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Kontakt

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz