Komunikačné a prezentačné zručnosti

Komunikačné a prezentačné zručnosti
  • Termín konania: podľa záujmu
  • Rozsah: 12 hodín
  • Cena: 58,- eur

Cieľ kurzu

Kurz je zameraný na tréning komunikačných a prezentačných zručností. Hlavným cieľom je oboznámiť sa a získať praktickú skúsenosť s možnosťami nácviku komunikačných a prezentačných zručností. Počas kurzu sa účastníci/účastníčky zamerajú na nácvik verbálnej a neverbálnej komunikácie pri samostatnom prejave s dôrazom na identifikáciu a možnosti eliminácie nežiaducich, či rušivých komunikačných prvkov.

KOMUNIKUJTE EFEKTÍVNE A PREZENTUJTE ÚSPEŠNE!

Cieľová skupina

Tréning je určený pre každého, kto si chce zlepšiť komunikačné a prezentačné zručnosti a eliminovať záťaž pred prezentáciou.

Obsah kurzu

  • Verbálna a neverbálna komunikácia
  • Možnosti eliminácie trémy
  • Obsah a priebeh prezentácie
  • Praktický nácvik prezentácie a spätná väzba

Absolvent kurzu

Účastník/účastníčka kurzu sa oboznámi a bude pripravený/á využívať niekoľko základných možností eliminácie nežiaducich, rušivých prvkov v samostatnom prejave. Oboznámi sa s kľúčovými odporúčaniami ako zvládnuť primeraným spôsobom samostatný prejav, napr. aj formou prezentácie.

Lektor

  • Mgr. Robert Sabo, PhD. – lektor s bohatými skúsenosťami v oblasti vedenia tréningových programov zameraných na rozvíjanie komunikačných a prezentačných zručností.

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta.

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Kontakt

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz