Efektívna komunikácia

Efektívna komunikácia
 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 8 hodín
 • Cena: 35,- eur

Cieľ kurzu

Kurz je interaktívny a obsahuje nácvik modelových situácií. Tréning pomáha účastníkom riešiť vypäté situácie, ktorým sú denne vystavení v kontakte s klientmi, kolegami a inými spolupracovníkmi. Tajomstvo efektívnej komunikácie spočíva v umení počúvať, pochopiť, poznať, vidieť, vyjednávať, presviedčať a dosiahnuť dohodu bez kriku, hádok, konfliktov. Umenie je aj to, ako dokážeme vzbudiť a udržať si dôveru komunikačného partnera.

EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA JE DÔLEŽITOU SÚČASŤOU ŽIVOTA ČLOVEKA!

 

Cieľová skupina

Ľudia, ktorí chcú

 • vedieť lepšie komunikovať a vedieť presviedčať
 • dosiahnuť, aby im druhí rozumeli
 • zlepšiť svoju komunikáciu na pracovisku
 • získať výrazný náskok pred ostatnými
 • porozumieť svojim partnerom
 • pochopiť reč tela a efektívne ju využívať
 • vedieť reagovať v konfliktných situáciách

Obsah tréningu

 • Čo znamená efektívne komunikovať?
 • Ako vnímame iných ľudí a ako iní vnímajú nás?
 • Aká je dôležitosť prvého dojmu?
 • Ako sa predstaviť a podať ruky?
 • Ako zaujať komunikačného partnera?
 • Čo mi naznačuje neverbálne správanie partnera?
 • Ako viesť komunikáciu, aby obidve strany dosiahli svoj cieľ?

Praktické tréningy

 • pozitívneho upútania pozornosti v akejkoľvek situácii
 • prenosu akejkoľvek informácie s dôrazom na kľúčové slová
 • aktívneho počúvania, pochopenia a potvrdenia odpovede
 • na získanie odpovedí aj v kritických situáciách
 • asertívne povedať „NIE"
 • uvedomovania si reči tela
 • riešenia konfliktných situácií

Absolvent kurzu

Po absolvovaní tréningu budú účastníci vedieť:

 • komunikovať s istotou
 • identifikovať a odstraňovať komunikačné bariéry
 • rozprávať sa s kýmkoľvek na akúkoľvek tému
 • počúvať ľudí so záujmom a nadšením
 • asertívne sa správať
 • ľahšie nadviazať konverzácie
 • zaujať v komunikácii komunikačného partnera
 • ako postupovať pri riešení konfliktných situácií

Lektorka

 • doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. – lektorka s dlhoročnými praktickými skúsenosťami rozvíjania komunikačných zručností v pomáhajúcich profesiách vo formálnom a neformálnom vzdelávaní.

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta.

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Kontakt

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz