Kurzy pre verejnosť

Tréningové programy sú zamerané na rozvoj súboru osobnostných vlastností a interpersonálnych zručností komunikácia, asertivita, prezentačné zručnosti, tímová spolupráca, sebapoznanie, sebapresadenie, riešenie problémov a konfliktov, vedenie ľudí a iné.

  • Miesto konania kurzov: Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta.
  • Doklad o ukončení: Osvedčenie

 

Kontakt

Mgr. Jana Štefániková

Mgr. Jana Štefánikováreferentka marketingovej komunikácie

Telefón 048/446 1137   +421 907 790 706E-mailjana.stefanikova@umb.skPracoviskoRektorát / Úsek rektora