Kurzy pre verejnosť

Tréningové programy sú zamerané na rozvoj súboru osobnostných vlastností a interpersonálnych zručností

  • komunikácia, asertivita, prezentačné zručnosti, tímová spolupráca, sebapoznanie, sebapresadenie, riešenie problémov a konfliktov, vedenie ľudí a iné.

Prečo je dôležité rozvíjať tieto zručnosti?

Rozvinuté zručnosti nám pomáhajú v profesijnom aj v osobnom živote. Vďaka nim môžeme dosiahnuť tzv. work life balance (harmónia osobného a pracovného života). Zručnosti môžeme využiť v každodennej komunikácii a činnosti. Požadujú sa už aj pri pracovných ponukách. Zamestnávatelia často kladú dôraz práve na soft skills (tzv. mäkké zručnosti). Zručnosti, ktoré máte, tak veľakrát zavážia pri rozhodovaní o Vašom prijatí do zamestnania.

Ak máte záujem zručnosti rozvíjať, najefektívnejším riešením je absolvovať niektorý z našich tréningových programov. Výhodou je, že po absolvovaní tohto kurzu získate osvedčenie o absolvovaní kurzu, ktoré je dokladom získania vedomostí a zručností.