Kurzy pre verejnosť

Tréningové programy sú zamerané na rozvoj súboru osobnostných vlastností a interpersonálnych zručností

  • komunikácia, asertivita, prezentačné zručnosti, tímová spolupráca, sebapoznanie, sebapresadenie, riešenie problémov a konfliktov, vedenie ľudí a iné.

 

  • Miesto konania kurzov: Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta.
  • Doklad o ukončení: Osvedčenie