Cesta k povolaniu - workshop zážitkového kariérového poradenstva

Cesta k povolaniu - workshop zážitkového kariérového poradenstva
 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 18 hodín
 • Cena: 72,- eur

Cieľ kurzu

Hlavným cieľom workshopu je pomôcť účastníkom:

 • zorientovať sa vo svojom kariérnom smerovaní
 • rozvinúť sebapoznávanie – mapovanie svojich osobnostných kvalít, talentov, záujmov a hodnôt
 • nájsť a pomenovať svoje ciele a vytvoriť si predpoklady k ich dosiahnutiu

Účastníci si zostavia vlastný rozvojový plán a naplánujú si akčné kroky na ceste za svojou víziou.

Cieľová skupina

Workshop je určený pre každého, kto hľadá spôsob ako sa zorientovať vo svojom profesijnom živote alebo stojí pred voľbou, či zmenou povolania – študenti SŠ, absolventi VŠ, mamičky na materskej, nezamestnaní, ľudia, ktorých terajšia práca nenapĺňa a premýšľajú nad zmenou.

Tematické okruhy

 • ČO VIEM a KTO SOM – mapovanie svojich osobnostných kvalít a sebapoznanie klienta
 • ČO MÔŽEM - sociálny kontext, priority a preferencie
 • ČO CHCEM – tvorba vízie a kariérnych plánov, podpora motivácie
 • ČO S TÝM – prekážky, strachy, bariéry a ich odbúravanie, efektivita zmien
 • AKO NA TO - tvorba IAP – individuálneho akčného plánu a naplánovanie akčných krokov

Na workshope sa bude pri práci s účastníkmi využívať zážitkový, sociodynamický a koučovací poradenský prístup

Metódy vzdelávania

Zážitkové metódy vzdelávania - hranie rolí, vizualizácia, imaginácia, výtvarné techniky, koučovacie techniky.

Profil absolventa

Absolvent workshopu je schopný vytvoriť si svoj kariérny profil, nastaviť krátkodobé aj dlhodobé ciele a prostredníctvom individuálneho akčného plánu vytvoriť a naplánovať jednotlivé kroky k jeho dosiahnutiu.

Lektorky

 • Mgr. Michaela Palgutová, PhD. – akreditovaná kariérová poradkyňa má 4-ročné skúsenosti s individuálnym konzultovaním klientov, vedením zážitkových workshopov kariérového poradenstva a tréningov prípravy pre trh práce. Zameriava sa na identifikáciu potenciálu najmä mladých ľudí a pomáha im v oblasti ich kariérového smerovania a rozhodovania. Absolvovala výcvikový program v metódach kariérového poradenstva a koučingu „Career Development Academy".
 • Mgr. Katarína Henčová – akreditovaná kariérová poradkyňa, vedie individuálne konzultácie s klientami v oblasti osobnostného a kariérneho rastu, v identifikácii ich silných a slabých stránok a v podpore motivácie uskutočniť svoje ciele. Je absolventkou výcvikového programu „Career Development Academy" a taktiež výcviku NÚCŽV v oblasti poradenstva, koučingu a podporných nástrojov v poradenskom procese, čím sa stala „Tútorom v poradenskom procese pre dospelých v oblasti celoživotného vzdelávania".

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta.

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz