Ako zvládnuť pracovný pohovor v nemeckom jazyku

Ako zvládnuť pracovný pohovor v nemeckom jazyku
  • Termín konania: podľa záujmu
  • Rozsah: 18 hodín
  • Cena: 72 ,- eur

Cieľ kurzu

Hlavným cieľom kurzu je zlepšiť a rozvíjať schopnosť komunikovať v nemeckom jazyku na pracovnom pohovore. Účastníci nadobudnú väčšiu istotu pri používaní nemeckého jazyka na pracovnom pohovore. Zlepšia si plynulosť ústneho prejavu so zameraním na oblasť možných otázok výberového pohovoru. Naučia sa v nemčine písomne sformulovať základné dokumenty potrebné pri uchádzaní sa o prácu (CV, sprievodný list)

Cieľová skupina

Všetci tí, ktorí sa potrebujú pripraviť na pracovný pohovor v nemeckom jazyku a spraviť si dobrý CV a sprievodný list v nemčine.

Tematické okruhy

  • Príprava vstupných dokumentov v nemeckom jazyku potrebných pri uchádzaní sa o zamestnanie (životopis, sprievodný list)
  • Vzdelanie, pracovné skúsenosti, popis práce
  • Schopnosti a zručnosti, osobné kvality
  • Povolanie a firemná kultúra
  • Priebeh a nácvik pracovného pohovoru v nemčine

Profil absolventa

Absolvent kurzu bude mať zhotovené vstupné dokumenty v nemeckom jazyku potrebné pri uchádzaní sa o zamestnanie a bude pripravený na pracovný pohovor v nemeckom jazyku.

Metódy vzdelávania

Diskusia, skupinová práca, rolové hry, brainstorming, úlohy spojené s riešením problémov.

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta

Lektorka

  • Mgr. Viera Krešáková, PhD. - má bohaté skúsenosti s lektorovaním odborného nemeckého jazyka s dôrazom na ekonomickú terminológiu a prax. Špecializuje sa na výučbu obchodnej komunikácie a oblasti financií, taktiež sa venuje odborným prekladom.

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz