Ako zvládnuť pracovný pohovor v anglickom jazyku

Ako zvládnuť pracovný pohovor v anglickom jazyku
  • Termín konania: podľa záujmu
  • Rozsah: 18 hodín
  • Cena: 72 ,- eur

Cieľ kurzu

Hlavným cieľom kurzu je zlepšiť a rozvíjať schopnosť komunikovať v anglickom jazyku na pracovnom pohovore. Účastníci nadobudnú väčšiu istotu pri používaní anglického jazyka na pracovnom pohovore. Zlepšia si plynulosť ústneho prejavu so zameraním na oblasť možných otázok výberového pohovoru. Naučia sa písomne sformulovať základné dokumenty potrebné pri uchádzaní sa o prácu (CV, sprievodný list).

Cieľová skupina

všetci, ktorí sa potrebujú pripraviť na pracovný pohovor v anglickom jazyku a spraviť si dobrý CV a sprievodný list.

Tematické okruhy

  • Príprava vstupných dokumentov v anglickom jazyku potrebných pri uchádzaní sa o zamestnanie (CV, sprievodný list)
  • Vzdelanie, pracovné skúsenosti, popis práce,
  • Schopnosti a zručnosti, osobné kvality
  • Povolanie a firemná kultúra
  • Priebeh a nácvik pracovného pohovoru

Profil absolventa

Absolvent kurzu bude mať zhotovené vstupné dokumenty v anglickom jazyku potrebné pri uchádzaní sa o zamestnanie a bude pripravený na pracovný pohovor v anglickom jazyku.

Metódy vzdelávania

Diskusia, skupinová práca, rolové hry, brainstorming, úlohy spojené s riešením problémov.

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta

Lektorky

  • PaedDr. Marta Vránová, PhD. - vyučuje odborný anglický jazyk s dôrazom na ekonomickú terminológiu. Špecializuje sa na výučbu obchodnej komunikácie a taktiež sa venuje odborným prekladom.
  • Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD. - vyučuje odborný anglický jazyk s dôrazom na ekonomickú terminológiu. Špecializuje sa na výučbu terminológie a taktiež sa venuje odborným prekladom.

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz