Ako na kvalitný životopis a motivačný list

Ako na kvalitný životopis a motivačný list
  • Termín konania: podľa záujmu
  • Rozsah: 8 hodín
  • Cena: 35 ,- eur

Cieľ kurzu

Hlavným cieľom workshopu je zvýšiť šance účastníkov workshopu na trhu práce. Zistiť informácie o sebe, svojich silných stránkach a o tom, ako má vyzerať kvalitný životopis. Súčasťou workshopu je tvorba vlastného životopisu a spätná väzba od skupiny a lektora.

Cieľová skupina

Workshop je určený každého, kto chce zvýšiť svoje šance na trhu práce.

Obsah kurzu

  • Ako má vyzerať kvalitný životopis?
  • Aké sú najčastejšie chyby v životopisoch?
  • Sebapoznávanie silných stránok a ich štruktúrovanie v životopise a spojenie s praxou
  • Tvorba vlastného životopisu, konzultácie počas jeho tvorby s lektorom.

Metódy vzdelávania

Metódy zážitkového učenia sa.

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta

Profil absolventa

Absolvent kurzu je schopný vyhodnotiť, ako má vyzerať dobrý životopis, čo do neho patrí či nepatrí. Pozná najčastejšie chyby, ktorých sa má vyvarovať. Vytvorí vlastný kvalitný životopis, čím zvýši svoje šance na trhu práce.

Lektorka

  • Mgr. Michaela Palgutová, PhD. – má skúsenosti s vedením zážitkových workshopov zameraných na rozvoj osobnosti, kariérové smerovanie a rozhodovanie a tréningov na prípravu pre trh práce. Absolvuje výcvikový program v metódach kariérového poradenstva a koučingu „Career Development Academy“.

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Kontakt

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz