Leadership

Leadership
  • Termín konania: podľa záujmu
  • Rozsah: 18 hodín
  • Cena: 72,- eur

Cieľ kurzu

Hlavným cieľom kurzu je naučiť manažérov a zamestnancov používať praktiky situačného leadership-u, ktoré majú priamy vplyv na efektívne fungovanie akejkoľvek organizácie.

Cieľová skupina

Manažéri (vrcholový a stredný manažment), zamestnanci a jednotlivci, ktorí sa zaujímajú o svoj osobný rozvoj ako aj o zlepšenie ich firemného potenciálu.

Tematické okruhy

  • Leadership - (pojem, predmet, obsah)
  • Moderné teórie leadershipu
  • Situačný leadership
  • Situačný líder
  • Hodnoty a zručnosti situačného lídra
  • Leadership a etika

Profil absolventa

Absolvent kurzu bude poznať koncept situačného leadershipu, bude schopný použiť  základné zručnosti situačného lídra a bude vedieť nastaviť procesy tak, aby smerovali k efektívnejšiemu využívaniu ľudského potenciálu vo firme.

Metódy vzdelávania

Prednáška, brainstorming, diskusia, skupinová práca, rolové hry, úlohy spojené s riešením problémov

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta.

Lektorka

  • PhDr. Zuzana Čmelíková, PhD. – lektorka sa od roku 2004 profesionálne venuje problematike firemného vzdelávania so zameraním na leadership, tréningy pre vrcholový a stredný manažment, diagnostiku a tvorbu žiaducej firemnej kultúry, ako aj odborné jazykové vzdelávanie.

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz