Budovanie a vedenie úspešného tímu

Budovanie a vedenie úspešného tímu
  • Termín konania: podľa záujmu
  • Rozsah: 8 hodín
  • Cena: 35,- eur

Cieľ kurzu

Cieľom kurzu je spoznať možnosti riadenia tímu a práce s ním. Stratégia budovania tímu. Zlepšenie tímovej dynamiky za účelom zvýšenia efektivity a výkonnosti.

Cieľová skupina

Kurz je určený manažérom na všetkých úrovniach, vedúcim zamestnancom. Pre každého, kto sa chce zdokonaliť v tímovej spolupráci. Rovnako aj pre tých, ktorí chcú správne viesť svoj tím.

Obsah kurzu

  • Pracovný tím a pracovná skupina
  • Budovanie tímu
  • Efektivita a úspešnosť tímu
  • Konflikty v tíme a ich riešenie

Metódy vzdelávania

Interaktívna prednáška, praktický tréning, modelové situácie, samostatná aktivita.

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta.

Profil absolventa

Absolvent kurzu si osvojí vedomosti v oblasti dynamiky tímu, ako tím viesť a ako ho budovať úspešne. Ovláda techniky tímovej práce, vie ako prideliť úlohy členom tímu, ako rozhodovať a ako riešiť problémy v tíme.

Lektorka

  • Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. – vysokoškolská pedagogička sa vo svojej pedagogickej a výskumnej praxi zameriava na oblasť sociálnej psychológie, v rámci ktorej sa venuje najmä zvládaniu interpersonálnych konfliktov, kultúre pracoviska, ako aj tanečnej terapii.

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz