Animátor v cestovnom ruchu

Animátor v cestovnom ruchu
 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 16 hodín
 • Cena: 64 ,- eur

Cieľ kurzu

Hlavným cieľom kurzu je získať základné poznatky o práci animátora a praktické zručnosti potrebné narealizáciu animačných programov. Účastník sa oboznámi s teoretickými východiskami animácie. Na základe praktických aktivít sa naučí organizovať voľný čas rôznych cieľových skupín, tvoriť zábavu a pripravovať rôzne zaujímavé podujatia pre turistov, dovolenkárov, rekreantov, hotelových hostí, deti v detských kútikoch a pod.

Cieľová skupina

Kurz je určený účastníkom nad 18 rokov, ktorí majú záujem o prácu animátora (organizátora voľného času) v rôznych rekreačných strediskách, zariadeniach, detských kútikoch a ďalších zariadeniach.

Obsah kurzu

 • Základná charakteristika animácie
 • Zložky animácii, podoby animácie
 • Animačné činnosti – oblasti animácie
 • Dramaturgia animačných programov, propagácia animačných programov
 • Detské animácie (hry, aktivity, súťaže pre deti)
 • Klubové tance a mini disko, Práca s mikrofónom, Aeróbne cviky
 • Rôzne typy hier pre hotelových hostí – rôzne cieľové skupiny
 • Špecifiká práce animátora

Profil absolventa

Absolvent kurzu je pripravený na prácu animátora v cestovnom ruchu – organizátora voľného času. Je pripravený koncepčne a prakticky zorganizovať rôzne zaujímavé podujatia pre účastníkov cestovného ruchu, ako aj v zariadeniach výchovy mimo vyučovania.

Metódy vzdelávania

Interaktívna prednáška, praktický tréning, modelové situácie, samostatná aktivita.

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta.

Lektorka

 • PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD. – lektorka má dlhoročné skúsenosti s prácou animátorky v zariadeniach cestovného ruchu, od roku 2008 sa venuje okrem animátorskej práce aj vzdelávaniu animátorov. Na PF UMB okrem iných predmetov vyučuje v jednotlivých študijných programoch aj základy animácie.

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Kontakt

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz