Románske jazyky a kultúry vo filmoch

Ponúkame Vám účasť v novom online kurze Románske jazyky a kultúry vo filme (Romanofonia e cinema) zabezpečovanom v spolupráci s dvoma brazílskymi univerzitami UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Vzdelávať sa bude naraz 10 skupín, každá z inej krajiny. Každá skupina môže mať 10 účastníkov. Ak máte záujem byť súčasťou našej slovenskej skupiny a zdokonaľovať sa v románskych jazykoch spoločne so slovenskými aj zahraničnými účastníkmi tohto zaujímavého online kurzu, prihláste sa čo najskôr na e-mailovú adresu koordinátorky slovenskej skupiny katarina.chovancova@umb.sk. 

Termín kurzu: 5. 9. 2016 – 9. 12. 2016

Obsah kurzu:

MODUL 0 (5. – 16. september 2016) – prezentácia a spustenie kurzu, zoznámenie sa s filmami vybranými ako študijný materiál, diskusia v skupine. Pracovať sa bude s 5 filmami v 4 rôznych románskych jazykoch (francúzština, španielčina, taliančina, portugalčina). Upútavky k filmom sú nižšie na tejto stránke. 

Filmy rôznych žánrov, s ktorými budeme pracovať, prinášajú pohľad na súčasnú spoločnosť očami detských protagonistov. 

MODUL I (19. september – 4. október 2016) – začiatok online komunikácie so skupinami účastníkov z iných štátov a vymedzenie tém. Voľba tém na spracovanie v skupine. 

MODUL II (5. október – 21. október 2016) – skupinová práca, spracovanie vybraných tém do vopred stanovenej podoby (poznámky, scenár, interview, hranie rol a scénok, napísanie stránky do encyklopédie o téme, filmovej kritiky a pod.), vytvorenie zmiešaných medzinárodných skupín.

MODUL III (24. október – 4. november) – určenie postupu spoločnej práce v zmiešanej medzinárodnej skupine a skupinová práca.

MODUL IV (7. november – 22. november) – zverejnenie a vyhodnotenie výsledkov prác zmiešaných skupín.

MODUL V (23. november – 9. december) – reflexia a záver kurzu.

FILMY, s ktorými budeme pracovať:

La faute à Fidel  (2006). França, Itália. Realisation: Julie Gavras.

Machuca (2003). França, Reino Unido, Espanha, Chile. Director: Andrés Wood

Mio fratello è figlio unico (2007). Itália e França. Regia: Daniele Luchetti

O ano em que meus pais saíram de férias (2006). Brasil. Direção: Cao Hamburger

A infancia clandestina (2012). Espanha, Argentina, Brasil. Direção: Benjamin Avila

Hlavný cieľ kurzu: Prostredníctvom kinematografie si rozšíriť si poznatky o kultúrnych špecifikách rôznych regiónov sveta, kde sa hovorí románskymi jazykmi.

Špecifické ciele kurzu:

  • Spoznať rozličné aspekty kultúry krajín hovoriacich románskymi jazykmi (história, spoločnosť, umenie, jazyk).
  • Naučiť sa porovnávať svoju kultúru s inými kultúrami.
  • Naučiť sa pracovať v interakcii s ľuďmi, ktorí hovoria inými jazykmi a pochádzajú z iného kultúrneho prostredia. Naučiť sa vybrať vhodné komunikačné stratégie v multilingválnom prostredí používajúc najmä svoj východiskový románsky jazyk.
  • Naučiť sa porovnávať známe a neznáme jazyky, dešifrovať význam slov v neznámom jazyku na základe poznania príbuzného jazyka.

Základná znalosť aspoň jedného románskeho jazyka je vítaná.

Tešíme sa na Vás!