Business Banking English

Business Banking English
 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 40 hodín
 • Cena: 150 ,- eur

Cieľ kurzu

Hlavným cieľom kurzu je zlepšiť a rozvíjať schopnosť komunikovať v angličtine s klientmi, partnermi a kolegami v rôznych situáciách v bankovom sektore. Účastníci nadobudnú väčšiu istotu pri používaní anglického jazyka – zlepšia si plynulosť ústneho prejavu, zachytávanie informácií z vypočutého prejavu a naučia sa písomne sformulovať základné dokumenty používané v bežnej bankovej praxi (finančné dokumenty, e-mail, správa).

Cieľová skupina

Manažéri všetkých úrovní riadenia a pracovníci rôznych oddelení v bankách, ktorí potrebujú angličtinu vo svojej každodennej praxi.

Tematické okruhy

 • Peniaze, ich význam, história vývoja
 • Finančné inštitúcie
 • Euro, jeho vývoj, úloha
 • História bankovníctva
 • Bankový systém vo vybraných krajinách
 • Banka, jej oddelenia, produkty
 • Monetárna politika SR
 • Klient banky – komunikácia, písomná, ústna
 • Financovanie, investovanie
 • Písanie listov, emailov, finančné dokumenty

Profil absolventa

Absolvent kurzu bude schopný komunikovať v angličtine s partnermi v bežných situáciách bankovej praxe.

Metódy vzdelávania

Diskusia, skupinová práca, rolové hry, brainstorming, úlohy spojené s riešením problémov. Kurz je možné prispôsobiť potrebám klienta.

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta.

Lektorky

 • PaedDr. Marta Vránová, PhD. - vyučuje odborný anglický jazyk s dôrazom na ekonomickú terminológiu. Špecializuje sa na výučbu obchodnej komunikácie a taktiež sa venuje odborným prekladom.
 • Mgr. Dagmar Škvareninová, PhD. - vyučuje odborný anglický jazyk s dôrazom na ekonomickú terminológiu. Špecializuje sa na výučbu terminológie a taktiež sa venuje odborným prekladom.

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz