Kurzy UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vytvára už dlhé roky priestor na ďalšie vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje získať čiastočnú či úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť, prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní alebo uspokojiť svoje záujmy. Kurzy sú určené pre všetkých, ktorí majú záujem sa vzdelávať a ďalej na sebe pracovať. Kurzy sú zamerané na rôzne oblasti rozvoja vedomostí a zručností.

Harmonogram kurzov

14. 1. 2020 WORK-LIFE BALANCE (tréning time a stres manažmentu)

 

Vzdelávacie aktivity sú lektorované vysokoškolskými učiteľmi jednotlivých fakúlt UMB a externými lektormi. Jednotlivé kurzy budú otvorené v prípadne záujmu minimálne 10 uchádzačov. Vzdelávanie bude prebiehať prevažne cez víkendy (soboty, nedele) alebo bude prispôsobené požiadavkám účastníkov. O presných termínoch realizácie vzdelávania Vás budeme priebežne informovať e-mailom.