Kurzy UMB

Kurzy UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vytvára už dlhé roky priestor na ďalšie vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje získať čiastočnú či úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť, prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní alebo uspokojiť svoje záujmy. Kurzy sú určené pre všetkých, ktorí majú záujem sa vzdelávať a ďalej na sebe pracovať. Kurzy sú zamerané na rôzne oblasti rozvoja vedomostí a zručností.


Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali? Alebo máte záujem prispôsobiť obsah niektorého kurzu?

Kurzy ušijeme presne na mieru na základe požiadaviek Vašej spoločnosti.

  • Ako prebieha požiadavka na kurz na mieru? Zamestnanec alebo HR pracovník spoločnosti nám odošle požiadavku na kurz pre svojich zamestnancov. Referát celoživotného vzdelávania podľa požiadaviek zadávateľskej firmy dohodne predbežnú osnovu. Komunikační partneri sú koordinátor kurzov, zadávateľ požiadaviek a lektor. Upravíme osnovu podľa Vašich požiadaviek, a tak vytvoríme predpoklad pre kvalitné vzdelávanie.

Aktuálna ponuka kurzov pre verejnosť

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Vzdelávacie aktivity sú lektorované vysokoškolskými učiteľmi jednotlivých fakúlt UMB a externými lektormi. Jednotlivé kurzy budú otvorené v prípadne záujmu minimálne 10 uchádzačov. Vzdelávanie bude prebiehať prevažne cez víkendy (soboty, nedele) alebo bude prispôsobené požiadavkám účastníkov. O presných termínoch realizácie vzdelávania Vás budeme priebežne informovať e-mailom.

V prípade otázok kontaktujte

 

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Kurzy UMB na FB!