Work-life balance

Work-life balance

Tréning time a stres manažmentu

Stále na nič nemáte čas? Nič nestíhate? Ste z toho v strese? Chcete zvýšiť svoju produktivitu? Chcete si dopriať viac času? Vyskúšajte nasledovný tréning, predsa čas je to najcennejšie, čo máme.

 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 8 h
 • Cena: 80 €
 • Cieľ: Efektívnym plánovaním, riadením svojho času a flexibilným reagovaním na stresové situácie zvýšite svoje šance v ďalších výzvach svojho života – v práci, v súkromí a všeobecne vo vzťahoch so svojím okolím. Cieľom kurzu je zážitkovou formou získať poznatky o strese, jeho príčinách a dôsledkoch, o možnostiach jeho zvládania a tiež naučiť sa efektívne zvládať stresové situácie a efektívne manažovať svoj čas.
 • Cieľová skupina: Všetci, ktorí majú záujem nájsť balans medzi pracovným a súkromným životom.
 • Obsah:
  • stres a identifikácia vlastných stresorov,
  • typy stresových situácií,
  • krátke relaxačné cvičenia a aktivačné techniky,
  • efektívna organizácia času,
  • stanovenie si cieľov,
  • krivka koncentrácie, výkonnosti a biorytmusu,
  • zlodeji času a eliminácia.
 • Profil absolventa: Absolvent získa vedomosti, schopnosti na identifikovanie a zlepšenie nedostatkov v plánovaní svojho času. Implementovaním poznatkov postrehne zreteľnú úsporu času a bude schopný riadiť svoje reakcie na okolie viac uvedomele. Zvládne špecifikovať príčiny a prejavy stresu u seba a zvoliť efektívne copingové stratégie na jeho zvládnutie. Na základe týchto zručností bude absolvent výkonnejší, pokojnejší v pracovnom aj súkromnom živote tzv. work-life balance.
 • Lektorka: PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.
 • Miesto konania: Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta
 • Doklad o ukončení: osvedčenie
 • Prihláška

 

Referencie

 • S lektorkou sme boli veľmi spokojné, hodnotíme ju výborne po všetkých stránkach. Toto bolo moje najlepšie školenie v živote.
 • Výborný lektorský prístup, plno znalostí z rozličných oblastí a hlavne z psychológie. Priateľská a otvorená atmosféra.
 • Inšpirácia v plánovaní. Osobne mi najviac pomohlo, čo sa týka komunikácie s ľuďmi, ktorí chcú mať moc a ovládať. Ďakujem za pripomenutie priorít a za veľmi priateľský a ľudský spôsob prednášania. Skvelé, že diskutujeme a že je to interaktívne a učíme sa aj vzájomne.