MS Excel

Excel pre začiatočníkov

 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 12 h
 • Cena: 100 €
 • Cieľ: Oboznámiť sa s prostredím MS Excelu a so základnými nástrojmi MS Excelu.
 • Cieľová skupina: Kurz je určený používateľom, ktorí majú s MS Excelom minimálne skúsenosti, prípadne s programom dlho nepracovali a majú záujem si obnoviť základné znalosti a vytvoriť si základ pre jeho využívanie v každodennej praxi.
 • Obsah:

  • Popis prostredia MS Excel, nastavenia základných volieb v programe.
  • Základné pojmy a činnosti: zošit, hárok, stĺpec, riadok, bunka.
  • Typy údajov, ich vkladanie a úprava.
  • Kopírovanie, presúvanie, vymazávanie.
  • Formátovanie údajov.
  • Vzorce a funkcie: princíp výpočtov, kopírovanie vzorcov, absolútne a relatívne adresovanie, základné funkcie (súčet, priemer, maximum, minimum, počet buniek, logická funkcia IF).
  • Práca s rozsiahlymi údajmi: zobrazenie, zoradenie, filter.
  • Tvorba a úprava grafov.
  • Príprava výstupov a tlač.
 • Profil absolventa: Absolvent kurzu bude vedieť samostatne vytvoriť a upraviť jednoduché tabuľky v programe MS Excel, použiť v nich základné vzorce a funkcie, zobraziť a upraviť údaje v grafe, pripraviť tabuľku na vytlačenie.

 • Lektorka: RNDr. Katarína Sebínová, PhD.
 • Doklad o ukončení: osvedčenie
 • Miesto konania: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta
 • Prihláška

 

Excel pre pokročilých

 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 12 h
 • Cena: 100 €
 • Cieľ: Cieľomje využívať efektívnym spôsobom nástroje programu MS Excel na zjednodušenie a urýchlenie práce v programe. Oboznámiť sa s rozšírenými možnosťami vytvárania a upravovania údajov v tabuľke, s pokročilým používaním vzorcov a funkcií, tvorbou grafov, spracovávaním zoznamov a databáz, s prácou s kontingenčnou tabuľkou a tvorbou formulárov.
 • Cieľová skupina: Kurz je určený používateľom, ktorí majú skúsenosti s programom MS Excel, využívajú vzorce a poznajú základné funkcie, jednoduché možnosti formátovania údajov, poznajú základné činnosti pri tvorbe grafov a tlači dokumentov.

 • Obsah:

  • Rozšírené možnosti formátovania, podmienené formátovanie, overovanie údajov.
  • Prepojenie hárkov a zošitov.
  • Rôzne spôsoby kopírovania, vytváranie radov.
  • Vzorce a funkcie: zložitejšie výpočty, pomenovanie buniek a oblastí, vybrané funkcie: logické, textové, dátumové, vyhľadávacie.
  • Vkladanie a úprava vnorených funkcií.
  • Spracovanie zoznamov a databáz: zoradenie, filtrovanie, medzisúčty, databázové funkcie.
  • Zabezpečenie zošitu a hárku.
  • Pokročilá práca s úpravou grafov.
  • Kontingenčné tabuľky a grafy.
  • Tvorba a úprava formulárov.
 • Lektorka: RNDr. Katarína Sebínová, PhD.
 • Doklad o ukončení: osvedčenie
 • Miesto konania: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta
 • Prihláška

 

Referencie

 • Pozitívne hodnotím praktické ukážky, spolupráca s lektorkou, osobný prístup.
 • Veľmi dobrý dojem mám, dozvedela som sa veľa nových vecí, ktoré určite využijem.
 • Dobre pripravené a prehľadné podklady ku kurzu, ku ktorým sa môžem kedykoľvek vrátiť.
 • Školenie bolo veľmi podnetné, určite dané znalosti využijeme v pracovnej sfére. Oceňujem, že sa k materiálom vieme dodatočne dostať a hlbšie si ich prejdem. Ďakujem za vysvetlenie makier a ukázanie rôznych vychytávok. Páčilo sa mi, že sme mali možnosť to vidieť a zároveň vyskúšať.

 • Školenie bolo na profesionálnej úrovni, zrozumiteľne vysvetlené a postupnosť logická. Pre mňa osvieženie starých vedomostí a nadviazanie na nové. Samozrejme som sa naučila aj veľa nových funkcií.