Majster pódií

Majster pódií

Tréning komunikačných a prezentačných zručností

 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 20 h
 • Cena: 70 €
 • Cieľ: Kurz je zameraný na tréning komunikačných a prezentačných zručností. Počas kurzu sa účastníci zamerajú na nácvik verbálnej a neverbálnej komunikácie pri samostatnom prejave s dôrazom na identifikáciu a možnosti eliminácie nežiaducich, či rušivých komunikačných prvkov.
 • Cieľová skupina: Všetci, ktorí majú záujem komunikovať efektívne a prezentovať úspešne.
 • Obsah:
  • verbálna a neverbálna komunikácia,
  • možnosti eliminácie trémy,
  • obsah a priebeh prezentácie,
  • praktický nácvik prezentácie a spätná väzba.
 • Profil absolventa: Absolventi kurzu sa oboznámia a budú pripravení využívať niekoľko základných možností eliminácie nežiaducich, rušivých prvkov v samostatnom prejave. Oboznámia sa s kľúčovými odporúčaniami ako zvládnuť primeraným spôsobom samostatný prejav, napr. aj formou prezentácie.

 • Lektor: Mgr. Robert Sabo, PhD.
 • Miesto konania: Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta
 • Doklad o ukončení: osvedčenie
 • Prihláška

STAŇTE SA MAJSTROM PÓDIA!

 

Referencie

 • Kurz nadmieru splnil moje očakávania, lektor bol profesionál vo svojej oblasti.
 • Odbúral som trému a naučil som sa techniky ako prezentovať.
 • Na dnešnom kurze komunikačných zručností sa vyvinula super atmosféra a ako povedal šéf + kolega: chovali sme sa ľudsky a roztopili nejaké ľady medzi sebou. :)
 • Školenie sa mi páčilo a bolo prínosné, hlavne z pohľadu teambuildingu a vlastného poznávania.
 • Dnes som zistil, že človek môže absolvovať 1000x komunikačné školenia a vždy sa má čo učiť.
 • Budoval som vlastný strach, lektor Robo uvoľnil atmosféru a vydržalo to celý čas. Zblížili sme sa ako kolektív a zistili sme svoje slabšie aj silnejšie miesta pri prezentovaní.