Efektívne spôsoby komunikácie

Efektívne spôsoby komunikácie

Tréning komunikačných zručností

 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 8 h
 • Cena: 80 €
 • Cieľ: Kurz je interaktívny a obsahuje nácvik modelových situácií. Tréning pomáha účastníkom riešiť vypäté situácie, ktorým sú denne vystavení v kontakte s klientmi, kolegami a inými spolupracovníkmi. Tajomstvo efektívnej komunikácie spočíva v umení počúvať, pochopiť, poznať, vidieť, vyjednávať, presviedčať a dosiahnuť dohodu bez kriku, hádok, konfliktov. Umenie je aj to, ako dokážeme vzbudiť a udržať si dôveru komunikačného partnera.
 • Obsah:
  • Čo znamená efektívne komunikovať?
  • Ako vnímame iných ľudí a ako iní vnímajú nás?
  • Aká je dôležitosť prvého dojmu?
  • Ako sa predstaviť a podať ruky?
  • Ako zaujať komunikačného partnera?
  • Čo mi naznačuje neverbálne správanie partnera? Ako viesť komunikáciu, aby obidve strany dosiahli svoj cieľ?
 • Praktické aktivity: pozitívneho upútania pozornosti v akejkoľvek situácii, prenosu akejkoľvek informácie s dôrazom na kľúčové slová, aktívneho počúvania, pochopenia a potvrdenia odpovede, na získanie odpovedí aj v kritických situáciách, asertívne povedať „NIE", uvedomovania si reči tela, riešenia konfliktných situácií.
 • Profil absolventa: Absolventi budú vedieť komunikovať s istotou, identifikovať a odstraňovať komunikačné bariéry, rozprávať sa s kýmkoľvek na akúkoľvek tému, počúvať ľudí so záujmom a nadšením, asertívne sa správať, ľahšie nadviazať konverzácie, zaujať v komunikácii komunikačného partnera, ako postupovať pri riešení konfliktných situácií.
 • Lektorka: doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
 • Miesto konania: Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta
 • Doklad o ukončení: osvedčenie
 • Prihláška

  EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA JE DÔLEŽITOU SÚČASŤOU ŽIVOTA ČLOVEKA!