Ako zvládnuť stres

Ako zvládnuť stres

Stres, syndróm vyhorenia, relax

Znižuje sa vaše pracovné nadšenie? Neviete sa zbaviť únavy z práce? Napriek vynaloženému úsiliu klesá vaša pracovná výkonnosť? Častejšie vás prenasledujú rôzne ochorenia? Signalizuje vám okolie, že ste sa zmenili z priateľského na nespokojného a konfliktného človeka? Príčinou môže byť dlhodobý stres a tréningom sa ho naučíte zvládať.

 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 8 h
 • Cena: 80 €
 • Cieľ: Umožniť účastníkom, aby lepšie spoznali stres a jeho prejavy, vďaka čomu dokážu:
  • predchádzať stresujúcim situáciám,
  • ľahšie sa vysporiadať s tými, ktoré nastanú,
  • efektívne predísť syndrómu vyhorenia,
  • zaujať pozitívny postoj.
 • Cieľová skupina: Všetci, ktorí sa potýkajú so stresom v práci, či súkromí a majú chuť dať mu zbohom.
 • Obsah:
  • Kedy, kde a prečo vzniká stres?
  • Druhy stresu a stresové reakcie.
  • Gas (všeobecný adaptačný syndróm).
  • Burn out syndróm a jeho prevencia.
  • Stratégie na zvládanie stresu.
  • Uvoľnenie vnútorného napätia cez fyzické telo.
  • Pestovanie pozitívneho prístupu k životu.
  • Kde nájsť oporu?
 • Profil absolventa: Absolvent dokáže identifikovať príznaky syndrómu vyhorenia a pozná rozdiel medzi vyhorením a stresom. Vie odhaliť svoje zdroje stresu a ovláda účinné techniky na jeho zvládnutie, ktoré dokáže aplikovať v bežnom živote. Dokáže zrelaxovať telo i dušu, vďaka čomu zlepšuje svoju kvalitu života.
 • Lektorka: Mgr. Veronika Timková
 • Miesto konania: Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta
 • Doklad o ukončení: osvedčenie
 • Prihláška
 

Referencie

 • Vzdelávacie aktivity sú inovatívne, využívajúce metódy zážitkového učenia s reálnym prínosom pre aplikačnú prax.
 • Lektorka je veľmi profesionálna, má príjemné vystupovanie, dokáže promptne reagovať vzniknuté situácie počas vzdelávacích aktivít, ako aj prispôsobiť program potrebám skupiny.