Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kontakt pre médiá

Kontakt pre médiá:

 

Ing. Dana Strakováreferentka marketingovej komunikácie

Telefón 048/446 1164   +421 905 659 373E-maildana.strakova@umb.skPracoviskoRektorát / Úsek rektora


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici