na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pedagogickej činnosti vychovávateľa podľa § 43 a § 44 na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pedagogickej činnosti pedagogického asistenta podľa § 43 a § 44 na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pedagogickej činnosti učiteľa podľa § 43 a § 44na rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pedagogickej činnosti pedagogického asistenta podľa § 44na rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pedagogickej činnosti vychovávateľa podľa § 43 a § 44na rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pedagogickej činnosti majstra odbornej výchovy podľa § 43 a § 44na rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pedagogickej činnosti učiteľa podľa § 43 a § 44 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

* Povinný údaj