Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


14. ročník Detskej univerzity UMB úspešne ukončený

V piatok 9. júla 2021 sa v priestoroch Ekonomickej fakulty UMB slávnostnou promóciou ukončil štrnásty ročník Detskej univerzity UMB.

Z rúk prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie UMB doc. PhDr. Kataríny Chovancovej, PhD. si účastníci prevzali certifikáty, ktoré boli znakom úspešného ukončenia ich niekoľkodňového štúdia. Slávnostného aktu sa zúčastnili aj zástupcovia jednotlivých fakúlt UMB – dekanka Fakulty prírodných vied doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., prodekanka Ekonomickej fakulty UMB prof. Ing. Emília Zimková, PhD., prodekanka Filozofickej fakulty UMB Mgr. Lujza Urbancová, Ph.D., prodekanka Pedagogickej fakulty UMB Mgr. Lívia Nemcová, PhD. a prodekanka Právnickej fakulty UMB JUDr. Monika Némethová, PhD.

Od vysokoškolských pedagógov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa účastníci Detskej univerzity UMB dozvedeli mnoho zaujímavého, napríklad čo je uhlíková stopa, ako sa majú správať ako cestovatelia, ako funguje Európska únia a ľudské dorozumievanie sa, naučili sa základné kroky valčíka a skúsili si vytvoriť umeleckú grafiku. Na exkurzii v arboréte Mlyňany im skúsená biologička priblížila nádherný svet flóry. V Konfuciovom inštitúte im odkryli tajomstvo varenia čínskeho čaju, čo je kaligrafia a ako sa môžu pozdraviť a poďakovať v čínskom jazyku. Mnoho nového sa dozvedeli o nekonečnosti vesmíru a hviezdach, ale aj mnoho zaujímavostí o živote na stredovekých hradoch. Mali možnosť vyskúšať si ako fungujú rôzne vedecké hračky. Štúdium zavŕšili vedomostným kvízom.

Fotografie z podujatia

14. ročník Detskej univerzity UMB úspešne ukončený14. ročník Detskej univerzity UMB úspešne ukončený14. ročník Detskej univerzity UMB úspešne ukončený14. ročník Detskej univerzity UMB úspešne ukončený14. ročník Detskej univerzity UMB úspešne ukončený14. ročník Detskej univerzity UMB úspešne ukončený14. ročník Detskej univerzity UMB úspešne ukončený14. ročník Detskej univerzity UMB úspešne ukončený14. ročník Detskej univerzity UMB úspešne ukončený14. ročník Detskej univerzity UMB úspešne ukončený14. ročník Detskej univerzity UMB úspešne ukončený14. ročník Detskej univerzity UMB úspešne ukončený14. ročník Detskej univerzity UMB úspešne ukončený14. ročník Detskej univerzity UMB úspešne ukončený14. ročník Detskej univerzity UMB úspešne ukončený14. ročník Detskej univerzity UMB úspešne ukončený14. ročník Detskej univerzity UMB úspešne ukončený14. ročník Detskej univerzity UMB úspešne ukončený14. ročník Detskej univerzity UMB úspešne ukončený14. ročník Detskej univerzity UMB úspešne ukončený14. ročník Detskej univerzity UMB úspešne ukončený

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici