Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


13. ročník Detskej univerzity UMB

13. ročník Detskej univerzity UMB

Slávnostná imatrikulácia v aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zahájila 1. júla 2019 trinásty ročník Detskej univerzity UMB. Štyridsaťpäť účastníkov a účastníčok sa študentským sľubom a prevzatím imatrikulačného listu z rúk dekana Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela, Mgr. Martina Schmidta, PhD., oficiálne stalo študentmi 13. ročníka DU UMB.

Počas dvoch týždňov študenti a študentky základných škôl vo veku 9 – 14 rokov absolvovali výchovno-vzdelávací program. Pútavé témy primerané veku spracovali vysokoškolskí pedagógovia a pedagogičky fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

13. ročník Detskej univerzity UMB ukončila 12. júla 2019 slávnostná promócia v aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Absolventi a absolventky si prevzali osvedčenia o absolvovaní Detskej univerzity UMB z rúk prodekanky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela Mgr. Lujzy Urbancovej, Ph.D.

Priblížiť deťom pútavou formou nekonečný svet poznatkov, motivovať ich k spoznávaniu nových vecí a nasmerovať ich pozornosť k zaujímavým otázkam, to všetko je zmyslom a poslaním Detskej univerzity UMB. Veríme, že toto poslanie bolo aj v tomto roku naplnené.

 

Video z DU UMB si môžete pozrieť tu.

 

13. ročník Detskej univerzity UMB13. ročník Detskej univerzity UMB13. ročník Detskej univerzity UMB13. ročník Detskej univerzity UMB13. ročník Detskej univerzity UMB13. ročník Detskej univerzity UMB13. ročník Detskej univerzity UMB13. ročník Detskej univerzity UMB13. ročník Detskej univerzity UMB13. ročník Detskej univerzity UMB13. ročník Detskej univerzity UMB13. ročník Detskej univerzity UMB13. ročník Detskej univerzity UMB13. ročník Detskej univerzity UMB13. ročník Detskej univerzity UMB13. ročník Detskej univerzity UMB13. ročník Detskej univerzity UMB13. ročník Detskej univerzity UMB13. ročník Detskej univerzity UMB13. ročník Detskej univerzity UMB13. ročník Detskej univerzity UMB13. ročník Detskej univerzity UMB13. ročník Detskej univerzity UMB13. ročník Detskej univerzity UMB13. ročník Detskej univerzity UMB13. ročník Detskej univerzity UMB13. ročník Detskej univerzity UMB13. ročník Detskej univerzity UMB13. ročník Detskej univerzity UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici