Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


10. ročník Detskej univerzity UMB

10. ročník Detskej univerzity UMB

Slávnostná promócia v aule Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici 15. júla 2016 ukončila 10. ročník Detskej univerzity UMB.

Osvedčenie z rúk doc. PhDr. Kataríny Chovancovej, PhD. prorektorky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici si slávnostne prevzalo 46 účastníkov. Po slávnostnom študentskom sľube sa oficiálne stali absolventmi 10. ročníka Detskej Univerzity UMB.

Počas dvoch týždňov študenti základných škôl vo veku 9 – 15 rokov absolvovali výchovno-vzdelávací program. Pútavé témy primerané veku, predstavili vysokoškolskí učitelia fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

A čo o Detskej univerzite povedali samotní absolventi? Za všetko hovorí úryvok z príhovoru študentov, ktorý odznel pri slávnostnej promócii: „My sme sa tento rok v našej univerzite dozvedeli odpovede na otázky, ktoré sa vysvetľujú na vysokých školách. Napríklad čo sú to peniaze, na čo ich potrebujeme, ako ich môžeme získať a ako s nimi hospodáriť. Naučili sme sa, že pomocou matematiky jednoducho dokážeme určiť povrch kocky, dokážeme ale zistiť i povrch tela zvierat. Dnes už vieme, ako vedci zisťovali povrch tela mačky, vieme ako povrch tela ovplyvňuje život zvierat, vieme prečo niektoré zvieratá vyzerajú tak, ako vyzerajú. Vysvetlili sme si základy práva. Čo sú základné ľudské práva ako  sloboda pohybu, listové tajomstvo, sloboda prejavu, právo na informácie. Nazreli sme do 19. storočia vo francúzskej kultúre a bližšie sme spoznali tvorbu impresionistov. Tiež sme sa oboznámili s vybranými symbolmi írskej národnej a kultúrnej identity. Veľmi zaujímavá bola téma „Ako zvedavosť dokáže prinášať neskutočné objavy". Na skutočných historických miestach Banskej Bystrice sme s autorkou knihy „Moja Banská Bystrica“ spoznávali, čo bolo ideou tohoto literárneho diela. Zamysleli sme sa nad toleranciou k iným kultúram. Pokúsili sme sa pochopiť, ako žijú a čo asi prežívajú cudzinci na našom území. Na exkurzii v arboréte nám skúsená biologička priblížila nádherný svet fauny a v miestnej hvezdárni sme spoznali nekonečnosť vesmíru. Keďže sú prázdniny, nezabudli sme ani na zdravý pohyb a športová olympiáda preverila naše fyzické schopnosti.“

 

10. ročník Detskej univerzity UMB10. ročník Detskej univerzity UMB10. ročník Detskej univerzity UMB10. ročník Detskej univerzity UMB10. ročník Detskej univerzity UMB10. ročník Detskej univerzity UMB10. ročník Detskej univerzity UMB10. ročník Detskej univerzity UMB10. ročník Detskej univerzity UMB10. ročník Detskej univerzity UMB10. ročník Detskej univerzity UMB10. ročník Detskej univerzity UMB10. ročník Detskej univerzity UMB10. ročník Detskej univerzity UMB10. ročník Detskej univerzity UMB10. ročník Detskej univerzity UMB10. ročník Detskej univerzity UMB10. ročník Detskej univerzity UMB10. ročník Detskej univerzity UMB10. ročník Detskej univerzity UMB10. ročník Detskej univerzity UMB10. ročník Detskej univerzity UMB10. ročník Detskej univerzity UMB10. ročník Detskej univerzity UMB10. ročník Detskej univerzity UMB10. ročník Detskej univerzity UMB10. ročník Detskej univerzity UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici