O Detskej univerzite UMB

O Detskej univerzite UMB

Poslaním Detskej univerzity UMB je okrem zmysluplného využitia voľného prázdninového času aj podpora záujmu detí o nadobudnutie vedomostí a zvýšenie záujmu o štúdium na vysokej škole.

Organizátor: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Detská univerzita UMB 2021

 

Odborný garant Detskej univerzity UMB:

  • doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie UMB
  • doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor UMB

 

Slávnostnou imatrikuláciou v aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odštartuje dňa 1. júla 2021 štrnásty ročník Detskej univerzity UMB.

Na výchovno-vzdelávacom programe sa stretávajú žiaci a žiačky základných škôl vo veku od 9 do 14 rokov.

Zaujímavé a originálne témy, primerané veku, ktoré spracovali vysokoškolskí pedagógovia a pedagogičky jednotlivých fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, sú zamerané na:

  • prírodné vedy,
  • humanitné vedy,
  • pohybové aktivity, ktoré sú spestrené športovou olympiádou.