Cvičenie na UMB - ponuka na zimný semester 2019

Študenti, zamestnanci UMB a iní záujemcovia o pohybové aktivity máte možnosť vykonávať pohybové aktivity počas semestra na princípe dobrovoľnosti, vlastných možností, schopností a na vlastné nebezpečie pod vedením odborných cvičiteľov.

ZIMNÝ SEMESTER 2019

 

  • PLÁVANIE

(plaváreň KTVŠ, Tajovského ul. 40)

Streda:     17.00 – 19.00 hod.

 

 

  • HALA KTVŠ

(športová hala KTVŠ, Tajovského ul. 40)

Streda:    17.00 – 18.30 hod. florbal, futbal        18.30 – 19.30 hod. jumping

Štvrtok:    18.30 – 19.30 hod.  volejbal         

               

  • FITNES KTVŠ 

(Tajovského ul. 57, fitnes)

Pondelok: 17.30 – 19.30 hod.

Utorok:     17.30 – 19.30 hod.

Streda:     17.30 – 19.30 hod.

 

Vstup do uvedených priestorov a využívať pohybové aktivity vo vymedzených hodinách môžu iba členovia vysokoškolského klubu Klubu Športu pre všetkých pri UMB (K-ŠPV UMB), na základe predloženého platného členského preukazu K-ŠPV UMB alebo preukazu klubov združených v ŠK UMB.
Členom K-ŠPV sa môže stať každý, kto zaplatí klubový príspevok 20 € za zimný semester 2019 alebo klubový príspevok 30 € na celý akademický rok 2019. Poplatky je možné zaplatiť u PaedDr. J. Palovičovej, PhD. na KTVŠ FF UMB, Tajovského 40, BB (nízka budova vedľa jedálne pri parkovisku UMB) v čase:

Pondelok: 16.00 – 17.30 hod., utorok: 16.15 – 17.30 hod., streda: 19.45 – 20.15 hod., kontakt: e-mail: klubspv@umb.sk

Prineste si fotografiu, občiansky preukaz (alebo preukaz študenta).


Platný preukaz K-ŠPV UMB alebo preukaz ŠK UMB oprávňuje člena ku vstupu a účasti na ktorejkoľvek aktivite K-ŠPV UMB. V zimnom semestri sú aktivity do 14. 12. 2019.

 

(aktualizované k 14. 2. 2019)