Cvičenie na UMB - ponuka na letný semester 2020

Študenti, zamestnanci UMB a iní záujemcovia o pohybové aktivity! Máte možnosť vykonávať pohybové aktivity počas semestra na princípe dobrovoľnosti, vlastných možností, schopností a na vlastné nebezpečie pod vedením odborných cvičiteľov.

LETNÝ SEMESTER 2020

(aktualizované k 10. 2. 2020)

 

  • PLÁVANIE

(plaváreň KTVŠ, Tajovského ul. 40)

Pondelok:     19.00 – 20.00 hod.

Streda:          17.00 – 18.30 hod.

 

  • HALA KTVŠ

(športová hala KTVŠ, Tajovského ul. 40)

Utorok:    19.30 – 21.00 hod. florbal, futbal        18.30 – 19.30 hod. jumping

Štvrtok:    17.30 – 19.30 hod.  volejbal         

               

  • FITNES KTVŠ 

(Tajovského ul. 57, fitnes)

Pondelok: 17.30 – 19.30 hod.

Utorok:     17.30 – 19.30 hod.

Streda:     17.30 – 19.30 hod.

 

Vstup do uvedených priestorov a využívať pohybové aktivity vo vymedzených hodinách môžu iba členovia vysokoškolského klubu Klubu Športu pre všetkých pri UMB (KŠPV UMB), na základe predloženého platného členského preukazu KŠPV UMB alebo preukazu klubov združených v ŠK UMB.


Členom KŠPV UMB sa môže stať každý, kto zaplatí klubový príspevok 20 € na letný semester 2020. Poplatok je možné zaplatiť u PaedDr. J. Palovičovej, PhD. na KTVŠ FF UMB, Tajovského 40, BB (nízka budova vedľa jedálne pri parkovisku UMB) v čase:

Pondelok: 18.00 – 18.45 hod., utorok: 16.15 – 18.00 hod., štvrtok: 16.15 – 17.15 hod., kontakt: e-mail: klubspv@umb.sk

Prineste si fotografiu, občiansky preukaz (alebo preukaz študenta).


Platný preukaz KŠPV UMB alebo preukaz oprávňuje člena ku vstupu a účasti na ktorejkoľvek aktivite KŠPV UMB. V letnom semestri sú aktivity do 30. 4. 2020.