https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Študentský univerzitný senát UMB

Členovia Študentského univerzitného senátu UMB:

Predsedníčka:

Dominika Voľanská

Fakulta: EF UMB
email: dominika.volanska@umb.sk   

 

Podpredseda:

Bc. Kristián Simonides

Fakulta: FF UMB
email: kristian.simonides@umb.sk

 

Členovia:

Ekonomická fakulta UMB

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Fakulta prírodných vied UMB

Filozofická fakulta UMB

Pedagogická fakulta UMB

Právnická fakulta UMB