Správna rada UMB

Predseda:

JUDr. Bohumil Novák

Podpredseda:

JUDr. Tomáš Suchý

Členovia:

 • prof. Ing. Anetta Čaplanová, PhD.
 • doc. PhDr. Michal Babiak, CSc.
 • prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.
 • Ing. Mária Niklová
 • Mgr. Miroslav Čellár
 • JUDr. Bohumil Novák
 • MUDr. Ján Nosko
 • JUDr. Tomáš Suchý
 • Ing. Peter Martinka
 • Ing. Drahoš Konder
 • PhDr. Adrian Polóny
 • Ing. Beata Gondárová
 • Mgr. Jozef Michal Mintal
 • prof. PaedDr. Miroslav Krystoň