https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Občianske združenie UMB

Občianske združenie Universitas Matthiae Belii je dobrovoľná nezisková organizácia s právnou subjektivitou, ktorá združuje občanov a právnické osoby.

 

Názov: Občianske združenie Universitas Matthiae Belii

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 31914845

 

STANOVY OZ UMB boli zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 14. októbra 1997.

CIELE občianskeho združenia:

  

ĎAKUJEME, že venujete dve percentá z Vašich daní občianskemu združeniu Universitas Matthiae Belii.