Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


2% pre OZ Univerzitas Matthiae Belii

Vážení spolupracovníci a priatelia univerzity,

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má vytvorené Občianske združenie UNIVERSITAS MATTHIAE BELII, Národná 12, 97401 Banská Bystrica IČO: 31914845.

 

Blíži sa termín podávania daňových priznaní a s tým spojená možnosť poskytnúť 2 % z Vašej zaplatenej dane. Hlavným cieľom občianskeho združenia je podpora všestranného rozvoja Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Z prostriedkov združenia sa odmeňujú autori najlepších publikácií z univerzity, ktorí získali Cenu rektora, prispieva sa na rozvoj a skvalitňovanie základného a aplikovaného výskumu, na spoluprácu učiteľov s vysokými školami v Slovenskej republike a v zahraničí, oceňujú sa športovci – reprezentanti univerzity v oblasti športu, umenia, študentskej vedeckej aktivity.

Touto cestou sa uchádzame o Vašu priazeň vyjadrenú príspevkom 2 % z Vašej dane.

V závere tejto správy sú tlačivá, na ktoré stačí dopísať Vaše identifikačné údaje a odovzdať na daňovom úrade podľa miesta Vášho bydliska (informácia na www.drsr.sk).

 

Vopred Vám ďakujeme, že 2 % z Vašej dane venujete práve nášmu občianskemu združeniu.

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

rektor UMB


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici