Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Akademický senát UMB

Členovia Akademického senátu UMB v Banskej Bystrici:

Predseda:

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.profesor

Telefón 048/446 4616E-mailmiroslav.kryston@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra pedagogiky a andragogiky PDF

 

Podpredsedovia:

RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.odborný asistent s PhD.

Telefón 048/446 6611E-mailmiroslav.huzvar@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra kvantitatívnych metód a IS EF

Mgr. Jakub Dzimko

Mgr. Jakub DzimkoDoktorand

E-mailjakub.dzimko@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta

 

Tajomníčka:

Mgr. Monika Luptáková

Rektorát UMB
email: monika.luptakova@umb.sk
tel: 446 1121

Členovia:

Ekonomická fakulta UMB

 • Ing. Barbora Mazúrová, PhD., EF UMB, tel: 446 2652
 • prof. Ing. Vanda Maráková, PhD., EF UMB, tel: 446 2216
 • Bc. Patrik Kročan, EF UMB 
 • Ing. Soňa Priščáková, EF UMB

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

 • Mgr. Lenka Štefániková, PhD., FPVaMV UMB, tel: 446 1413
 • doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD., FPVaMV UMB, tel: 446 1814
 • doc. PhDr. Martina Bolečeková, PhD., FPVaMV UMB, tel: 446 1815
 • Mgr. Martin Mancoš, FPVaMV UMB
 • Mgr. Nikola Miadoková, FPVaMV UMB

Fakulta prírodných vied UMB

 • RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD., FPV UMB, tel: 446 7129
 • prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc., FPV UMB, tel: 446 7228
 • doc. Ing. Peter Urban, PhD., FPV UMB, tel: 446 7103
 • Mgr. Matej Šuránek, FPV UMB
 • Armand Majer, FPV UMB

Filozofická fakulta UMB

 • Mgr. Michal Šedík, PhD., FF UMB, tel: 446 7314
 • Ing. Kamila Sklenková., FF UMB, tel: 446 7446
 • PaedDr. Boris Beťák, PhD., FF UMB, tel: 446 7565
 • Bc. Patrícia Brenkusová, FF UMB
 • Bc. Michaela Bučeková, FF UMB 

Pedagogická fakulta UMB

 • doc. ThDr. Albín Masarik, PhD., PF UMB, tel: 446 4911
 • Mgr. art. Martin Urban, PhD., PF UMB 446 4272
 • Martina Ďurianová, PF UMB 
 • Bc. Renáta Rusková, PF UMB

Právnická fakulta UMB

 • JUDr. Miloš Maďar, PhD., LLM.,  PrF UMB 446 3239
 • PhDr. Anna Schneiderová, PhD., PrF UMB, tel: 446 3160
 • doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD., PrF UMB, tel: 446 3253
 • Mgr. Jakub Dzimko, PrF UMB

Iné pracoviská a účelové zariadenia UMB

 • Ing. Iveta Lomenčíková, Rektorát UMB, tel: 446 1139
 • Mgr. Katarína Babeľová, Rektorát UMB, tel: 446 1121
 • Ing. Miriam Kutešová,  Rektorát UMB,  tel: 446 1131

Štatút, Rokovací poriadok a Zásady volieb do AS UMB

Štatút, Rokovací poriadok a Zásady volieb do AS UMB_2013 (727 KB)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici