https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Akademický senát UMB

Členovia Akademického senátu UMB v Banskej Bystrici:

Predseda:

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.profesor

Telefón 048/446 4616E-mailmiroslav.kryston@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra pedagogiky a andragogiky PDF

 

Podpredsedovia:

RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.odborný asistent s PhD.

Telefón 048/446 6611E-mailmiroslav.huzvar@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra kvantitatívnych metód a IS EF

Mgr. Jakub Dzimko

Mgr. Jakub DzimkoDoktorand

E-mailjakub.dzimko@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta

 

Tajomníčka:

Mgr. Monika Luptáková

Rektorát UMB
email: monika.luptakova@umb.sk
tel: 446 1121

Členovia:

Ekonomická fakulta UMB

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Fakulta prírodných vied UMB

Filozofická fakulta UMB

Pedagogická fakulta UMB

Právnická fakulta UMB

Iné pracoviská a účelové zariadenia UMB

Štatút, Rokovací poriadok a Zásady volieb do AS UMB

Štatút, Rokovací poriadok a Zásady volieb do AS UMB_2013 (727 KB)