Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Zmluvy a memorandá o spolupráci

  Zoznam spolupracujúcich subjektov

  Spolupracujúci subjekt Názov  Predmet spolupráce 
  Faculty of International Relations, National University of Ostroh Academy Memorandum of Understanding exchange of students
  University of Sarajevo Agreement between Universities realization of a joint study program - Security Studies
  Institute of International Politics and Economics Memorandum of Understanding exchange of students, faculty members and orther staff
  Institute for National and International Security Memorandum of Understanding exchange of students, faculty members and orther staff
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Vykovávací protokol  realizácia krátkodobých a dlhodobých stáží na MZVaEZ SR
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Dohoda o vzájomnej spolupráci spolupráca v oblasti rozvoja vzdelanosti a nadobúdania praktických skúseností
  Faculty of Philosophy Taras Shevchenko National Univeristy of Kyiv Memorandum of Understanding exchange of students 
  Faculty of Homeland Security Old Polish University of Kielce  Memorandum of Understanding exchange of students 
  OZ Sigma Phi Kappa Dohoda o spolupráci organizácia študentských podujatí, prednášok a workshopov. Študentská klubovňa
  University of Mostar  Agreement between Universities realization of a joint study program - Political Science
  Old Polish University in Kielce Academic agreement exchange of students, faculty members and orther staff
  Vojenské spravodajstvo  Zmluva o vzájomnej spolupráci iné aktivity, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú
  Úrad vlády SR  Dohoda o spolupráci  umožnenie študijných stáží a mobilít študentov
  Vysoká škola medzinárodních a veřejných vztahu, Praha Dohoda o spolupráci  podpora študentských stáží
  University College of Enerprise and Administration in Lublin  Memorandum of Understanding exchange of students
  International University of Sarajevo  Memorandum of Understanding exchange of students
  The Police Academy Danilovgrad Memorandum of Understanding exchange of students
  Faculty of Political Science University of Montenegro  Memorandum of Understanding exchange of students
  Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach  Dohoda o spolupráci  podpora štúdijných stáža mobility študenov
  Interpolis dohoda o spolupráci  pomoc pri organizácii vedecko-odbornej,výskumenj, spoločenskej a pedagogickej činnosti fakulty 
  The Ukrainian Research Institute of Civil Protection in Kyiv Memorandum of Understanding exchange of students
  Tianjin University, China Agreement of Educational Cooperation exchange of students 
  National Univeristy of Public Service Budapest Framework Cooperation Agreement exchange of students 
  Faculty of Political Science of the University of Sarajevo Academic Cooperation Agreement exchange of students, faculty members and orther staff
  Faculty of Humanities and Social Sciences University of Mostar Memorandum of Understanding exchange of students within research and educational programmes
  Prírodovedecký fakulta UPJŠ v Košiciach Dohoda o spolupráci  podpora štúdijných stáža mobility študenov
  Bratislavský samosprávny kraj Dohoda o partnerstve  realizácia Dohôd o absolvovaní odbornej stáže 
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Memorandum o spolupráci podpora vzájomnej výmeny odborných pracovníkov, umožňujúcimi stáže odborných pracovníkov oboch inštitúcií
  Študentská politologická spoločnosť APERTA MENTE Dohoda o spolupráci pomoc pri organizácii vedecko-odbornej,výskumenj, spoločenskej a pedagogickej činnosti fakulty 
  Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.  Zmluva o spolupráci umožneniť študentom fakulty krátkodobé stáže v jednotlivých sekciách 
  Ministerstvo obrany SR Zmluva o spolupráci  umožneniť študentom fakulty krátkodobé stáže na odborných útvaroch ministerstva
  Ministerstvo vnútra SR Dohoda o poskytovaní krátkodobých stáží prijatie štúdentov na krátkodobé odborné stáže 
  Akadémia ozbrojených síl  gen. M.R. Štefánika Dohoda o vedeckej, odbornej a pedagogickej spolupráci  spoluprácia v oblasti mobility študentov
  Národný bezpečnostný úrad Dohoda o vzájomnej spolupráci rozvoj vedeckej teórie v oblasti ochrany utajovaných skutočností
  Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu Zmluva o spolupráci  spolupráca vo vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti
  Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov UK Dohoda o spolupráci tvorba materiálov pre prezentáciu fakulty v zahraničí
  Baku Slavic University, Faculty of International Relations and Translation, Azerbaijan Memorandum of Understanding exchanges students, members and scientific research
  Sheffield Hallam University Higher Education Corporation, Great Britain Memorandum of Understanding exchanges student, members and scientific research
  Academia Rerum Civilium, Kutná Hora, Czech Republic Smlouva o spolupráci výmená študentov, učiteľov, výskumný pobyt; výmená publikácii a informácii
  Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budejovice, Czech Republic Smlouva o spolupráci výmená študentov, učiteľov, výskumný pobyt;výmena publikácii a informácii
  Štátna univerzita v Sankt Peterburgu  Memorandum of Understanding realizácia krátkodobých a dlhodobých študiných pobytov študentov, učiteľov, konferencie
  Faculty of European Legal and Political Studies Educons University in Novi Sad, Serbia Memorandum of Understanding exchanges and scientific research
  Faculty of European Legal and Political Studies Educons University in Novi Sad, Serbia Agreement  magisterské štúdium- double degree
  University of Belgrade, Faculty of Security Studies, Serbia Memorandum of Understanding exchanges student, members and scientific research
  Faculty of Diplomacy and Security,Belgrade, Serbia Memorandum of Understanding exchanges student, members and scientific research
  University of Belgrade, Faculty of Political Science, Belgrade, Serbia Memorandum of Understanding exchanges student, members and scientific research
  Faculty of Law, University of Novi Sad, Serbia Memorandum of Understanding exchanges studnet, members and scientific research
  University of Indonesia, Indonesia Agreed minutes exchanges student, members and scientific research
  School of Higher Education in Public and Individual Security,  "Apeiron, Cracow, Poland Memorandum of Understanding exchanges student, members and scientific research
  Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa, im. Stanislawa Staszica w Pile,Poland Memorandum of Understanding exchanges student, members and scientific research
  Wyzsza Szkola Stosunkow Miedzynarodowych i Komunikacji Spolecznej w Chelmie, Poland cooperation agreement exchanges student, members and scientific research
  The Poznan School of Banking Faculty in Chorzow, Poland cooperation agreement exchanges student, membersand scientific research
  Humanitno-prírodovedckou Univerzitou Jana Kochanowkiego w Kielcach, Poland Zmluva o  vedeckej spolupráci výmena učiteľov, študentov, doktorandov; výmena skúseností v oblasti metodologie vyučovania
  Central European Education Institute Dohoda o spolupráci  umožnenie študijných stáží a mobilít študentov; vzájomná výmena informácii
  Uniwersytet Jagielloňski, Krakow, Poľsko Visegrad networ for research, education and academic mobility- VNDREAM Consortium Agreement for Delivering a Joint Second Cycle degree in International Relations; Europe From Visegrad perspective Amending the Vndream consortim agreement of 1 October 2012 with further modifications  
  Akadémia bezpečnosti a základov zdravia, Kyjev, Ukrajina zmluva o vedeckej, odbornej a pedagogickej spolupráci vedecko-výskumné projekty, bilaterálne projekty, pedagogická splupráca formou specializovanej blokovej výučby
  Metropolitná Univerzita dohoda realizácia magisterského štúdia s dvojitým diplomom v odbore politológia
  Metropolitná Univerzita dohoda realizácia magisterského štúdia s dvojitým diplomom v odbore MV
  Metropolitná Univerzita dohoda realizácia bakalárskeho štúdia s dvojitým diplomom v odbore MV
  Mesto Košice Dohoda o poskytovaní krátkodobých stáží umožneniť študentom fakulty krátkodobé stáže v jednotlivých sekciách 
  Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.  Dohoda o poskytovaní krátkodobých stáží umožneniť študentom fakulty krátkodobé stáže v jednotlivých sekciách 
  Mesto Košice Zmluva o spolupráci umožneniť študentom fakulty krátkodobé stáže v jednotlivých sekciách