Smernica č. 5/2021 Zásady a postupy interného auditu vnútorného systému kvality UMB

Smernica č. 5/2021 Zásady a postupy interného auditu vnútorného systému kvality UMB

Smernica č. 5_2021 zásady a postupy interného auditu.pdf (323 KB)