SPS pre prírodné vedy

Stála pracovná skupina rady pre vnútorný systém kvality UMB pre prírodné vedy

 

Predseda                    

  • prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Členovia                    

  • prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
  • prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.
  • doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.
  • prof. Mgr. Boris Tomášik, PhD.
  • doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.
  • Alexandra Matúšková