SPS pre humanitné vedy

Stála pracovná skupina rady pre vnútorný systém kvality UMB pre humanitné vedy

Predseda        

  • doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

Členovia        

  • prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD.
  • PhDr. Anita Huťková, PhD.
  • doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD.
  • doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.
  • doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.
  • Mgr. Lukáš Bendík