Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Rada pre VSK UMB

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor UMB

 

doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D., prorektor UMB pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality

 

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.  

 

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD., stála pracovná skupina pre humanitné vedy

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD., stála pracovná skupina pre učiteľské študijné programy

prof. PhDr. Ján Koper, PhD., stála pracovná skupina pre spoločenské vedy

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., stála pracovná skupina pre prírodné vedy

 

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD., Filozofická fakulta UMB  

doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD., Právnická fakulta UMB

Ing. Barbora Mazúrová, PhD., Ekonomická fakulta UMB

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD., Pedagogická fakulta UMB

doc. PaedDr. Miriam Spodniaková-Pfefferová, PhD., Fakulta prírodných vied UMB

Mgr. Lenka Štefániková, PhD., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

 

Bc. Patrícia Brenkusová

Mgr. Jakub Dzimko