Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kontakty na referát VSK

Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality UMB

Manažér vnútorného systému kvality

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.manažér vnútorného systému kvality

Telefón 052/426 2321E-mailjan.zavadsky@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality

 

Referent vnútorného systému kvality

Ing. Jana Janičková, PhD.odborný asistent s PhD.

Telefón 052/426 2328E-mailjana.janickova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Inštitút manažérskych systémov EF

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici