Kontakty na referát VSK

Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality UMB

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality

Telefón 052/426 2321E-mailjan.zavadsky@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality

Tajomník Rady pre VSK UMB

PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.referentka

Telefón 048/446 6227   +421 907 999 639E-mailzuzana.osvaldova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Referent vnútorného systému kvality

Ing. Jana Janičková, PhD.odborný asistent s PhD.

Telefón 052/426 2328E-mailjana.janickova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Inštitút manažérskych systémov EF