Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

UMB filmy a videá

Ilustračné videá a filmy dokumnetujúce život na univerzite, študentský život v meste Banská Bystrica, aktivity na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, historický vývoj univerzity až po súčasnosť.