https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

UMB filmy a videá

Ilustračné videá a filmy dokumnetujúce život na univerzite, študentský život v meste Banská Bystrica, aktivity na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, historický vývoj univerzity až po súčasnosť.