Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Prehľad ukončených projektov zo štrukturálnych fondov EÚ za OP Vzdelávanie

  Mobility - podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB

  • ITMS: 26110230082
  • Kód výzvy: OPV-2011-1.2/03-SORO
  • Operačný program: Vzdelávanie
  • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
  • Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
  • Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
  • Trvanie projektu: 01.01.2013 - 31.12.2015
  • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 1 673 418,11 €
  • Webová stránka projektu:

  Ďalšie vzdelávanie ako výzva k aktívnemu starnutiu

  • ITMS: 26120130058
  • Kód výzvy: OPV-2012-2.1/03-SORO
  • Operačný program: Vzdelávanie
  • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
  • Prioritná os: 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
  • Opatrenie: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
  • Trvanie projektu: 01.09.2013 - 31.12.2015
  • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 185 875,11 €

  Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí 

  • ITMS: 26110230109
  • Kód výzvy: OPV-2012-1.2/05-SORO
  • Operačný program: Vzdelávanie
  • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
  • Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
  • Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
  • Trvanie projektu: 01.10.2013 - 30.11.2015
  • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 1 694 457,27 €

  Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na UMB v Banskej Bystrici

  • ITMS: 26110230077
  • Kód výzvy: OPV-2011-1.2/03-SORO
  • Operačný program: Vzdelávanie 
  • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond 
  • Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 
  • Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti 
  • Trvanie projektu: 01.01.2013 - 30.06.2015 
  • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 1 318 812,10 € 
  • Webová stránka projektu:

  Rozvoj znalostných a pedagogických kompetencií pracovníkov vedy
  a výskumu a doktorandov na UMB

  • ITMS: 26110230019
  • Kód výzvy: OPV-2009/1.2/01-SORO
  • Operačný program: Vzdelávanie
  • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
  • Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
  • Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
  • Trvanie projektu: 01.07.2010 - 30.06.2013
  • Webová stránka projektu:

  Zvýšenie kvality riadenia vysokoškolského vzdelávania na UMB

  • ITMS: 26110230021
  • Kód výzvy: OPV-2009/1.2/01-SORO
  • Operačný program: Vzdelávanie
  • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
  • Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
  • Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
  • Trvanie projektu: 01.09.2010 - 31.08.2013
  • Webová stránka projektu: http://staryweb.ef.umb.sk/web

  Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch

  • ITMS: 26110230025
  • Kód výzvy: OPV-2009/1.2/01-SORO
  • Operačný program: Vzdelávanie
  • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
  • Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
  • Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
  • Trvanie projektu: 01.10.2010 - 30.09.2014
  • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 961 083,70 €
  • Webová stránka projektu: : http://www.projektyopv.eu/26110230025/

  Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl
  v predmete Informatika 

  • ITMS: ITMS 26120130001
  • Kód výzvy: OPV/K/RKZ/NP/2008-2 - národný projekt (priame zadanie MŠ SR)
  • Operačný program: Vzdelávanie
  • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
  • Prioritná os: 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
  • Opatrenie: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
  • Trvanie projektu: 02.03.2009 - 30.09.2011