Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Prehľad ukončených projektov zo štrukturálnych fondov EÚ za OP Výskum a vývoj

  Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie

  • ITMS: 26210120002
  • Kód výzvy: OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1
  • Operačný program: Výskum a vývoj
  • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
  • Prioritná os: 1. Infraštruktúra výskumu a vývoja
  • Opatrenie: 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Trvanie projektu: 01.01.2010 - 31.12.2015
  • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 1 172 900,00 €
  • Webová stránka projektu: http://www.sivvp.sk/home/

  Modernizácia vnútorného vybavenia a rekonštrukcia objektov za účelom zlepšenia kvality vzdelávacieho procesu na UMB v Banskej Bystrici

  • ITMS: 26250120060
  • Kód výzvy: OPVaV-2011/5.1/04-SORO
  • Operačný program: Výskum a vývoj
  • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
  • Prioritná os: 5. Infraštruktúra vysokých škôl
  • Opatrenie: 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
  • Trvanie projektu: 30.06.2012 - 30.11.2015
  • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 3 748 789,43 €

  Rozšírenie infraštruktúry IKT a modernizácia vnútorného vybavenia v rámci budovania nových učební pre skvalitnenie vzdelávacieho procesu na UMB v Banskej Bystrici

  • ITMS: 26250120075
  • Kód výzvy: OPVaV-2013/5.1/05-SORO
  • Operačný program: Výskum a vývoj
  • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
  • Prioritná os: 5. Infraštruktúra vysokých škôl
  • Opatrenie: 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
  • Trvanie projektu: 01.11.2014 - 31.12.2015
  • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 2 062 985,80 €

  Centrum excelentnosti so zameraním na výskum otázok národnej
  a medzinárodnej bezpečnosti

  • ITMS: 26220120010
  • Kód výzvy: OPVaV-2008/2.1/01-SORO
  • Operačný program: Výskum a vývoj
  • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
  • Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja
  • Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
  • Trvanie projektu: 01.05.2009 - 30.09.2011
  • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 330 684,13 €
  • Webová stránka projektu:

  CaKS - Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov

  • ITMS: 26220120007
  • Kód výzvy: OPVaV-2008/2.1/01-SORO
  • Operačný program: Výskum a vývoj
  • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
  • Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja
  • Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
  • Trvanie projektu: 01.02.2009 - 28.02.2012
  • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 319 555,87 €
  • Webová stránka projektu: http://cex.ics.upjs.sk/CaKS/Ciele 

  Budovanie infraštruktúry a modernizácia IKT na UMB v Banskej Bystrici
  za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

  • ITMS: 26250120027
  • Kód výzvy: OPVaV-2008/5.1/02-SORO
  • Operačný program: Výskum a vývoj
  • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
  • Prioritná os: 5. Infraštruktúra vysokých škôl
  • Opatrenie: 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
  • Trvanie projektu: 01.07.2009 - 31.12.2012
  • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 4 683 318,52 €
  • Webová stránka projektu:

  Investície do modernizácie IKT technológií a rekonštrukcie objektov UMB v Banskej Bystrici za účelom zlepšenia kvality vzdelávacieho procesu

  • ITMS: 26250120036
  • Kód výzvy: OPVaV-2009/5.1/03-SORO
  • Operačný program: Výskum a vývoj
  • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
  • Prioritná os: 5. Infraštruktúra vysokých škôl
  • Opatrenie: 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
  • Trvanie projektu: 01.05.2010 - 31.12.2012
  • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 4 997 288,73 €
  • Webová stránka projektu:

  Obnova a budovanie infraštruktúry pre ekologický a environmentálny výskum na UMB

  • ITMS: 26210120024
  • Kód výzvy: OPVaV-2011/1.1/01-SORO
  • Operačný program: Výskum a vývoj
  • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
  • Prioritná os: 1. Infraštruktúra výskumu a vývoja
  • Opatrenie: 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
  • Trvanie projektu: 08.11.2012 - 31.12.2014
  • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 2 655 198,53 €