Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Príprava nových kapacít pre EŠIF 1

   

  Hlavný riešiteľ projektu: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

  Partneri projektu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická univerzita v Bratislave, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach 

  • Kód výzvy: OPTP-PO1-SC1-2016-11
  • Operačný program: Technická pomoc
  • Cieľ projektu: Kreovanie nových a vyškolených administratívnych kapacít a ich zapojenie do priamej realizácie EŠIF
  • Konkrétny cieľ: Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF
  • Stručný opis: Príprava nových administratívnych kapacít do riadenia, kontroly a auditu európskych štrukturálnych a investičných fondov. Realizácia projektu prebieha formou multilaterálnej spolupráce Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako oprávneného žiadateľa s vysokými školami ako partnermi, a to financovaním tvorby voliteľných predmetov, zameraných na odbornú tematiku riadenia politiky súdržnosti z fondov EÚ, prípravu programového obdobia, štruktúru operačných programov, implementáciu politiky súdržnosti na Slovensku, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, riešenia sťažností, kontroly a auditu EŠIF. Odborné profilovane študentov prostredníctvom voliteľných predmetov je realizované prostredníctvom tematickej špecializácie študijného programu, ku ktorému vysoká škola priradila voliteľný predmet.
  • Trvanie projektu: 08/2017 - 12/2018
  • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 136 749,58 EUR
  • Celková suma oprávnených výdavkov partnera UMB: 43 314,74 EUR
  • Projekt realizovaný v rámci operačného programu Technická pomoc je podporený z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z prostriedkov Európskej únie