Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti

    

   

   

  Prijímateľ NFP:           Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

                                         Národný projekt implementuje Ministerstvo vnútra SR v rámci Úradu splnomocnenca vlády

                                         SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS).

   

  Partneri projektu:      Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
                                           Štatistický úrad Slovenskej republiky

  Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 967 970,21 EUR

  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

  Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky

  Termín realizácie projektu: 03/2019  - 09/2021


  Popis projektu:

  Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti dňa 1. marca 2019 začal realizovať národný projekt s názvom Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti. Hlavným cieľom národného projektu je kvalitnejšia tvorba verejných politík (a tým pádom vo výsledku aj kvalitnejšia verejná politika), a to prostredníctvom získavaných relevantných dát a informácií o celej občianskej spoločnosti, nakoľko dnes sa tieto politiky zvyčajne navrhujú a realizujú iba na základe dohadov a aproximácií. Verejné politiky tak potrebujú časté úpravy, čím nastáva nechcená inflácia každoročne prijímaných zmien a noviel.

  Projekt sa skladá z jednej hlavnej aktivity s názvom Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnostiktorá sa skladá zo štyroch podaktivít:

  1.     Výskum socioekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov vývoja v občianskej spoločnosti a tvorba odporúčaní pre tvorcov verejných politík  
  V rámci prvej kľúčovej podaktivitybude prebiehať získavanie a analýza dát a informácií o neziskovom sektore a občianskej spoločnosti, na základe ktorých budú navrhnuté odporúčania tvorcom verejných politík. V tejto podaktivite je kľúčové zapojenie partnera projektu - Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

  2.     Pilotná (testovacia) tvorba verejných politík 
  V druhej podaktivite sa získané dáta a informácie z prvej podaktivity využijú na pilotnú (testovaciu) tvorbu verejných politík a na tvorbu odporúčaní pre iných tvorcov verejných politík. 

  3.     Tvorba návrhov na posudzovanie vplyvov predkladaných materiálov na občiansku spoločnosť
  Tretia podaktivita zužitkuje skúsenosti z druhej podaktivity a navrhne formalizovaný spôsob, ako merať očakávané vplyvy predkladaných verejných politík na občiansku spoločnosť.

  4.     Tvorba návrhu na zavedenie Satelitného účtu tretieho sektora.
  Vo štvrtej podaktivite bude pripravený návrh na zavedenie nového nástroja na systematický zber údajov o treťom sektore – tzv. Satelitný účet tretieho sektora. V tejto podaktivite je kľúčové zapojenie partnera projektu - Štatistického úradu SR. 

  Ďalšie informácie o projekte sú dostupné na stránke ÚSVROS.

  Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.