Naši partneri

Univerzita Mateja Bela rozvíja spoluprácu s domácimi a zahraničnými inštitúciami verejného a súkromného sektora v rámci pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti.

 

Názov organizácieDruh zmluvy/dohody

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR Bratislava

Zmluva o vzájomnej spolupráci
Bavlnárske závody TEXICOM, Ružomberok Zmluva o vzájomnej spolupráci
BIC Banská Bystrica, s.r.o. Podnikateľské a inovačné centrum Zmluva o spolupráci
Centrum vedecko-technických informácií SR Zmluva o prevádzke CR záverečných,
rigoróznych a habilitačných prác CRZP,
spravovaní a spracúvaní údajov, ktoré CRZP obsahuje
Centrum vedecko-technických informácií SR Dohoda o spolupráci
Ecopora, s.r.o. Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce
VŠ s podnikovou sférou
EKO-TERRA GROUP, a.s. Komárno Zmluva o vzájomnej spolupráci
Ekonomická univerzita Bratislava Dohoda o spolupráci
Európske spoločenstvo zastúpené Komisiou Európskych spoločenstiev Dohoda (EDC)
GAMO, a.s. Zmluva o spolupráci
Generali Poisťovňa, a.s. Dohoda o spolupráci
IC-Centre s.r.o. Dohoda o spolupráci
International Association Services A/S Dutch Branch (IAS)
a Združenie CKM SYTS
Zmluva o spolupráci
Matematický ústav SAV v Bratislave Zmluva o zriadení spoločného pracoviska
Matica Slovenská v Martine Dohoda o spolupráci
Mediačno-konzultačné centrum SOVA Dohoda o partnerstve a spolupráci pri šírení
povedomia o mediácii
Mesto Banská Bystrica Dohoda o spolupráci
Ministerstvo obrany SR Zmluva o spolupráci
Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika Zmluva o partnerskej spolupráci
Národný úrad práce Bratislava Dohoda o vzájomnej spolupráci
Najvyšší kontrolný úrad SR Bratislava Zmluva o vzájomnej spolupráci
Občianské združenie EnviroFuture, o.z. Dohoda o vzájomnej spolupráci
Občianske združenie PANTA REI pri FPVaMV UMB v BB Dohoda o prevádzkovaní web stránky
POS Media Slovakia, s.r.o. Bratislava Zmluva o spolupráci
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, SARIO Dohoda o spolupráci
Slovenská agentúra životného prostredia BB Dohoda o spolupráci
Slovenská agentúra životného prostredia BB - UMB - Technická univerzita vo Zvolene Zmluva o spolupráci
Slovenská akadémia vied v Bratislave Dohoda o spolupráci
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku Bratislava Memorandum 
Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava Zmluva o spolupráci
Slovenský zväz biatlonu Memorandum o spolupráci
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Dohoda o spolupráci
Štátna vedecká knižnica BB Zmluva o spolupráci
UniApps, s.r.o., Žilina Zmluva o spolupráci
Úrad vlády SR Bratislava Dohoda o vykonaní stáže študentov UMB
Všeobecná zdravotná poisťovňa, Bratislava Zmluva o spolupráci
YMS, a.s. Trnava Rámcová zmluva o spolupráci pri podpore
vedecko-výskumných a vzdelávacích aktivít
ZK ACCOUNTANCY, s.r.o. - UMB - CVTI SR Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete
spolupráce VŠ s podnikovou sférou